Вътрешно- квалификационна дейност

През месец февруари в училището се проведоха редица ОТКРИТИ УРОЦИ.

Госпожа Емилия Борисова и нейните ученици от 2 Г клас подготвиха и изнесоха открит урок по Изобразително изкуство.Темата е " Светът около мен в апликации"- УРОК ЗА ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ


 

 

 

 

На 23. 02.2018 година госпожа Руска Георгиева и нейните ученици от 3 А клас подготвиха и изнесоха ОТКРИТ УРОК на тема" Разнообразие в животинския свят" в часа по Човекът и природата.

 

На 23.02.2018 година госпожа Гергана Паргова изнесе ОТКРИТ УРОК по история и цивилизации на тема

" Романско и готическо изкуство"- урок за упражнение в шести клас. Урокът беше изнесен в МЕТОДИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ НА УЧИЛИЩЕТО. Часът протече динамично чрез прилагане на интерактивни методи и използване на електронен учебник . Ученичка беше подготвила и презентация на темата на урока.