Олимпиади, конкурси и състезания - призови места

   И през настоящата 2017-2018 година учениците ни завоюваха редица призови места на областни и национални олимпиади, конкурси и състезания. Досега обявените резултати говорят за най-добро представяне на ОУ"Неофит Рилски" от всички училища в общината.   

   Похвала и сърдечна благодарност на изявилите се ученици и техните учители !


                                       ПРИЗОВИ МЕСТА:

ОЛИМПИАДИ - ОБЛАСТЕН КРЪГ

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

   - АЛЕКСАНДРА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА - УЧЕНИЧКА ОТ VI"А" КЛАС - ПЪРВО МЯСТО;

   - ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА НИКЛЕВА - УЧЕНИЧКА ОТ V"А" КЛАС - ТРЕТО МЯСТО;

   - ИВАЙЛА ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА - УЧЕНИЧКА ОТ VI"А" КЛАС - ЧЕТВЪРТО МЯСТО.

2. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

   -ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ КЪНЧЕВ- УЧЕНИК ОТ VII "В" КЛАС- ТРЕТО МЯСТО

3. ФИЗИКА

   - МОНИКА СТЕФАНОВА ПЕЯНСКА - УЧЕНИЧКА ОТ VII"В" КЛАС - ПЪРВО МЯСТО

4. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

   - МОНИКА СТЕФАНОВА ПЕЯНСКА - УЧЕНИЧКА ОТ VII"В" КЛАС - ПЪРВО МЯСТО;

   - ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ КЪНЧЕВ - УЧЕНИК ОТ VII"В" КЛАС - ТРЕТО МЯСТО;

  - ПОЛИНА АНГЕЛОВА СТОЙНЕВА - УЧЕНИЧКА ОТ VII"Б" КЛАС - ЧЕТВЪРТО МЯСТО

5. "КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА"

   - АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - УЧЕНИЧКА ОТ IV"Б" КЛАС - ПЪРВО МЯСТО,

   КЛАСИРАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ В ГР. ПЛОВДИВ НА 24 МАРТ 2018 Г.

6. "ЗНАМ И МОГА" ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС

   - ЙОАННА ПЕТРОВА БИМБОВА - УЧЕНИЧКА ОТ IV"В" КЛАС - ЧЕТВЪРТО МЯСТО

7. КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

   - МОНИКА СТЕФАНОВА ПЕЯНСКА - УЧЕНИЧКА ОТ VII"В" КЛАС - ПЪРВО МЯСТО;

   - ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ КЪНЧЕВ - УЧЕНИК ОТ VII"В" КЛАС - ВТОРО МЯСТО.

 

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ

1. НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛОЛОЗИ

"ЛЮБОСЛОВИЕ" - ФИНАЛ

   - ИВАНИНА ДАНИЕЛ ДИМИТРОВА - УЧЕНИЧКА ОТ I"В" КЛАС - ВТОРО МЯСТО;

   - РАДОСТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА - УЧЕНИЧКА ОТ I"Б" КЛАС - ТРЕТО МЯСТО.

2. НАЦИОНЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО"

   - ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА НИКЛЕВА - УЧЕНИЧКА ОТ V"А" КЛАС - КЛАСИРАНА ЗА

    ФИНАЛНИЯ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО;

   - АЛЕКСАНДРА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА - УЧЕНИЧКА ОТ VI"А" КЛАС - 

    КЛАСИРАНА ЗА ФИНАЛНИЯ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО;

   - КРИСТИНА ЯНАКИЕВА ЯНАКИЕВА - УЧЕНИЧКА ОТ VII"А" КЛАС - КЛАСИРАНА ЗА

     ФИНАЛНИЯ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО.