Самостоятелна форма

 

График първа сесия за учебната 2018/2019 година

1. Български език и литература - ЗУЧ - V, VI, VII клас

     на 09.01.2019 г. от 14.00 часа в к-т: БЗО

2. Музика - ЗУЧ - V, VI. VII клас

     на 11.01.2019 г. от 14.00 часа в к-т: БЗО

3. География и икономика - ЗУЧ - V, VI, VII клас

    на 15.01.2019 г. от 14.00 часа в к-т: БЗО

4. Изобразително изкуство - ЗУЧ - V, VI, VII клас

    на 18.01.2019 г. от 14.00 часа в к-т: БЗО

5. Информационни технологии - ЗУЧ - V, VI, VII клас

    на 22.01.2019 г. от 14.00 часа в к-т: ИТ-1

6. Химия и опазване на околната среда - ЗУЧ - VII клас

     на 24.01.2019 г. от 14.00 часа в к-т: БЗО

7. Изобразително изкуство - ИУЧ - V, VI, VII клас

     на 25.01.2019 г. от 14.00 часа в к-т: БЗО

8. Български език и литература - ИУЧ - V, VI, VII клас

      на 30.01.2019 г. от 14.00 часа в к-т: БЗО

 

График самостоятелна форма втора сесия: