Записване на учениците за първи клас за учебната 2019/2020 година

Списък на приетите на първо класиране ученици за първи клас за учебната 2019/2020 година

 

 

        Записването става с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.