Записване на учениците за първи клас за учебната 2018/2019 година

Списък на приетите на първо класиране ученици за първи клас за учебната 2018/2019 година

      Срокът за записването на приетите на първо класиране ученици за първи клас е 5 и 6 юни 2018 година в канцеларията на училището от 08.00 часа до 17.30 часа.

      След второ класиране са записани следните ученици за първи клаС:

1. Марио И. Славчов

2. Александър Г. Иванов

      Списък на учениците от първи "а" клас

 

      Списък на учениците от първи "б" клас

        Записването става с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.