Родителски срещи

      На 22 януари 2019 година от 17.30 часа ОУ"Неофит Рилски" гр. Дупница ще проведе родителска среща с родителите на учениците от първи до седми клас.