Родителски срещи

      На 20 септември 2018 година от 17.30 часа ОУ"Неофит Рилски" гр. Дупница ще проведе родителска среща с родителите на учениците от първи до седми клас.

 

 

Министерство на образованието и науката

За проверка на текущите оценки в електронния дневник: www.bgclass.net