Прием на ученици за І клас

ОУ"Неофит Рилски" гр.Дупница ще започне  своя прием на първокласници за учебната 2016/2017 година.

I.ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

1.Деца, навършили 7 години, подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 година;

2.Деца, навършили 6 години, по преценка на родителите или настойниците;

3.Деца, отложени от Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО-Кюстендил през учебната 2015/2016 година;

4. Деца завършили подготвителна група.


II. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление по образец (попълва се в училище)  

2. Копие от акта за раждане на детето.

След получаване на удостоверение за зарвършена подготвителна група.

1. Удостоверение за завършена ПГ - оригинал /след 27.05.2016 година/.

2. Заявление за избор на три часа задължителноизбираема подготовка.

- Български език и литература

- Математика

- Домашен бит и техника/изобразително изкуство

3. Заявление за целуднувно обучевие (по избор).

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА:

1. Родителска среща - 24.03.2016 година от 17.30 часа;

2. Дни на отворени врати - 11.03.2016 година и 15.04.2016 година;

3. Подаване на заявления - до 31.05.2016 година;

4. Записване - от 31.05.2016 година до 17.06.2016 година;

5. Обявяване на списъка със записалите се ученици - 20.06.2016 година;

6. Попълване на свободните места - от 20.06.2016 година до 09.09.2016 година;

7. Обявяване на списъците с разпределението по класове - 12.09.2016 година.

КОГАТО БРОЯТ НА ПОДАДЕНИТЕ МОЛБИ НАДВИШАВА КАПАЦИТЕТНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО:

1. Деца, завършили подготвителната група към училището;

2. Наличие на деца в семейството, обучавали се в училище;

3. Деца на учители и служители от училището;

4. Деца на родители, възпитаници на училището;

5. Сираци и полусираци;

6. Деца в неравностойно положение;

7. Деца със специалнообразователни потребности.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ВСЕКИ ДЕН ОТ 8.00 ЧАСА ДО 16.30 ЧАСА.

ПОЧИВНИ ДНИ: СЪБОТА И НЕДЕЛЯ.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОН: 0701 / 509 11 или 0878620546 - БИСТРА СТОЙКОВА -директор; 0878/ 620 544 - СНЕЖАНА ВИДЕЛОВА-пом.директор по учебната дейност.