Прием на ученици за І клас

1 klas

Започна приема на ученици за първи клас за учебната 2016/2017 година.

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Акт за раждане (ксерокопие);

3. Удостоверение за завършена ПГ(оригина)- след получаването му.

Срокове:

1. Подаване на документи - 07.03.2016 година до 23.05.2016 година;

2. Записване - 23.05.2016 година до 30.06.2016 година

При наличие на места до 09.09.2016 година.