Прием на деца в подготвителна група

Приемането на документи за подготвителна група за учебната 2018/2019 година ще започне от 26.03. 2018 година.

Документи при записване:

1. Заявление по образец

2. Ксерокопие на акта за раждане на детето-само за сверяване на място;


КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 30.06.2018 ГОДИНА.

ПРИ СВОБОДНИ МЕСТА - ДО ЗАПЪЛВАНЕТО ИМ.