Прием след завършен VІІ клас

 Дейности по прием за учебната 2018/2019 година