Проекти

Квалификационен курс на преподавателите по английски език

В периода 05.08.2017-19.08.2017 г. преподавателите по английски език Даниела Димитрова и Здравка Велинова участваха в квалификационен курс "Обучение на деца със специални образователни потребности и приобщаващо образование" в университета на Кент, град Кентърбъри, Великобритания. Курсът беше организиран от "Пилгримс" по програма "Еразъм+" на Европейския съюз. В обучанието участваха още 9 учители от Унгария, Холандия, Сърбия, Словакия, Германия и Холандия. По същото време се обучаваха още две преподавателки по английски език от София, но в други квалификационни курсове. Основно училище "Неофит Рилски" спечели проекта сред 151 легитимни кандидатури. С подкрепата на ръководството и счетоводстото на училището проекът беше реализиран успешно.

 

На 29.05.2018 г. в училището се проведе открит урок на тема "Обучение на деца със специални образователни потребности и приобщаващо образование" с преподаватели Даниела Димитрова и Здравка Велинова. Урокът беше обобщителен и се проведе като завършек на програма "Еразъм+", по която училището спечели проект и работи в продължение на една година. Гости на урока бяха:  Снежана Виделова- зам-директор, Елена Виденова- глвен учител, Галина Китова и елка Николова- старши ресурсни учители, Мая Владимирова- старши учител по английски език. На всички ученици  бяха раздадени брошури и химикалки с логото на проекта "Еразъм+".