Проекти и програми

"АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ"

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТРЕТИ КЛАС УЧАСТВАТ В ПРОЕКТА. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОЕКТА СА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ОТ ГР. СОФИЯ Първа среща - 21 октомври 2016 година от 9.20 часа в музикалната зала.