Новини

Обява за назначаване на "образователен медиатор" по проект "Подкрепа за успех": Критерии
След проведената мобилност и обучение на екип от Основно училище " Неофит Рилски" по Национална програма " Квалификация"2018, модул " Мобилности за посещение на ...

УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Обява за назначаване на "образователен медиатор" по проект "Подкрепа за успех":

Критерии