Основно училище „Неофит Рилски” Дупница
Основано през 1896/1897 година


„Ти все така излъчваш светлина,
огряваш моя неспокоен път,
със твоите вълшебни семена
безбройни поколения вървят...”

/из химна на ОУ „Неофит Рилски”/
school
1. Състезанието "Знам и мога":      - Ивана Йорданова Никлева ученичка от IV"в" клас -  второ място от Националното състезание 2. Олипмиада по ...
На 28-29 март 2014 година в гр. Ловеч нашата ученичка ИВАНА ЙОРДАНОВА НИКЛЕВА от IV"в" клас с начален учител Елка Иванова ще вземе участие в националния кръг на ...
От 29.03.2014 г. до 06.04.20134г. включително всички ученици от І до VІІІ клас и децата от ПГ са в ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ!