Основно училище „Неофит Рилски” Дупница
Основано през 1896/1897 година


„Ти все така излъчваш светлина,
огряваш моя неспокоен път,
със твоите вълшебни семена
безбройни поколения вървят...”

/из химна на ОУ „Неофит Рилски”/
school
1. Състезания организирани от СБНУ Йоана Бимбова - ученичка от 1"в" клас - първо място с 50 т. 2. Състезание по БЕЛ на сдружение "Любословие": Първи кръг - Ивана Никлева - ...
ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА ЩЕ СТАНЕ НА 15 СЕПТЕМВРИ 2015 година. Очаквайте часа!
1. Олипмиада по история и цивилизация:     - Марио Радославов Стоилков ученик от VI"б" клас - 3-то място