Основно училище „Неофит Рилски” Дупница
Основано през 1896/1897 година


„Ти все така излъчваш светлина,
огряваш моя неспокоен път,
със твоите вълшебни семена
безбройни поколения вървят...”

/из химна на ОУ „Неофит Рилски”/
school
ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА ЩЕ СТАНЕ НА 15 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 9.00 ЧАСА В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО.
1. Състезанието "Знам и мога":      - Ивана Йорданова Никлева ученичка от IV"в" клас -  второ място от Националното състезание 2. Олипмиада по ...
На 28-29 март 2014 година в гр. Ловеч нашата ученичка ИВАНА ЙОРДАНОВА НИКЛЕВА от IV"в" клас с начален учител Елка Иванова ще вземе участие в националния кръг на ...