Основно училище „Неофит Рилски” Дупница
Основано през 1896/1897 година


„Ти все така излъчваш светлина,
огряваш моя неспокоен път,
със твоите вълшебни семена
безбройни поколения вървят...”

/из химна на ОУ „Неофит Рилски”/
school
На 27 октомври 2016 година ръководството на ОУ"Неофит Рилски" гр.Дупница организира събрание за избор на Обществен съвет към училището.Дневен ред:1. Запознаване с ...
ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС. Необходими документи и срокове: 1. Заявление за първи клас по образец; 2. Копие от акта за раждане на детето; 3. ...
1. РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 МАРТ 2016 ГОДИНА - ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18.00 ЧАСА 2. ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ:  11 МАРТ 2016 ГОДИНА ОТ 8.00 ДО 16.30 ЧАСА  15.04.2016 ГОДИНА ОТ 8.00 ДО ...